Ejendommen

Motortorpedobådshallen blev anlagt under den kolde krig og stod færdig i januar 1954. Hallen blev oprindelig bygget som værft for motortorpedobåde (i daglig tale MTB’ere), men senere blev også gasturbinebåde og minestrygere fremstillet her. Hallen kunne rumme 6 motortorpedobåde i et stort 7.000 kvadratmeter rum med fritspændende tag. I bygningens gavl mod kanalen var der anlagt en ophalerbedding, hvor bådene kunne sejles ind og hales på land. De maritime aktiviterer ophørte i hallen i 1993.   


MTB-båden "Flyvefisken"

Den nuværende Torpedohal, som boligprojektet blev døbt, er anlagt, hvor Motortorpedobådshallen lå. Værftets oprindelige bærende betonsøjler og dragere er bevaret og integreret i den nye ejendom, men herudover er resten nyopført. Den oprindelige ophalerbedding er delvis bevaret og fungerer som en indre kanal i byggeriets ene ende.

 

Lejlighederne er mellem 78 og 228 kvadratmeter og har en tagterrasse og/eller altan eller privat have. Der er privat indendørs parkering og brugsret til 33 bådspladser.

 

Boligerne er placeret langs hallens sider omkring en fælles indre gade hvorfra, der er adgang til boligerne. De fleste af lejlighederne er indrettet med et stort køkken/opholdsrum. Materialerne, der er anvendt, er af høj kvalitet og har et industrielt præg for at understrege stedets ånd og placering. Tegnestuen Vandkunsten har i omdannelsen af Torpedohallen været inspireret af de såkaldte loft apartments i New York, hvor forskellige funktioner i hjemmet kan samles i et enkelt stort rum, der kan ændres efter behov.

Torpedohallen er et spændende og enestående arkitektonisk boligbyggeri og anvendes ofte som reference. Arkitekturinteresserede fra hele verden besøger jævnlig ejendommen.

Bygherre: NCC og 2L Development
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten